ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทอง 888 ซัพพลาย

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทอง 888 ซัพพลาย"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทอง 888 ซัพพลาย

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทอง 888 ซัพพลาย
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทอง 888 ซัพพลาย ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าและนำเข้า อุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์ดับเพลิง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทอง 888 ซัพพลาย


37/3 หมู่ที่ 3 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทอง 888 ซัพพลาย ตั้งอยู่ที่

37/3 หมู่ที่ 3 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทอง 888 ซัพพลายเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทอง 888 ซัพพลาย

ได้แก่ 0733559000011
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทอง 888 ซัพพลาย:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทอง 888 ซัพพลาย:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*