ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขมญดา

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขมญดา"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขมญดา

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขมญดา
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขมญดา ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตจำหน่ายน้ำผลไม้ น้ำดื่มโพลาริส ชา กาแฟ นม อาหารและเครื่องดื่ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขมญดา


179/1 ถนนทรงพล ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขมญดา ตั้งอยู่ที่

179/1 ถนนทรงพล ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขมญดาเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขมญดา

ได้แก่ 0733559000029
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขมญดา:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขมญดา:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*