ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธิวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแทนต์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธิวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแทนต์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธิวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแทนต์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธิวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแทนต์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธิวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแทนต์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธิวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแทนต์


85 หมู่ที่ 8 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธิวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแทนต์ ตั้งอยู่ที่

85 หมู่ที่ 8 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธิวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแทนต์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธิวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแทนต์

ได้แก่ 0733559000037
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธิวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแทนต์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธิวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแทนต์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*