ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสท์แพค 2009

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสท์แพค 2009"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสท์แพค 2009

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสท์แพค 2009
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสท์แพค 2009 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก รับผลิต ออกแบบจำหน่ายสิ่งพิมพ์ ถุงพลาสติก และกล่องบรรจุภัณฑ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสท์แพค 2009


9/179 หมู่ที่ 9 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสท์แพค 2009 ตั้งอยู่ที่

9/179 หมู่ที่ 9 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสท์แพค 2009เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสท์แพค 2009

ได้แก่ 0733559000045
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสท์แพค 2009:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสท์แพค 2009:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*