ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทฟง หูฉลาม

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทฟง หูฉลาม"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทฟง หูฉลาม

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทฟง หูฉลาม
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทฟง หูฉลาม ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อ-ขาย ผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้จากทะเล เช่น กุ้งแห้ง ปลาเค็ม หูฉลาม เป็นต้น

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทฟง หูฉลาม


317 ถนนราชดำริห์ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทฟง หูฉลาม ตั้งอยู่ที่

317 ถนนราชดำริห์ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทฟง หูฉลามเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทฟง หูฉลาม

ได้แก่ 0733559000053
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทฟง หูฉลาม:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทฟง หูฉลาม:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*