ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลัดดา มอเตอร์ เซอร์วิส

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลัดดา มอเตอร์ เซอร์วิส"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลัดดา มอเตอร์ เซอร์วิส

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลัดดา มอเตอร์ เซอร์วิส
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลัดดา มอเตอร์ เซอร์วิส ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับจ้างซ่อมมอเตอร์ เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า เครื่องจักรกลทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลัดดา มอเตอร์ เซอร์วิส


19/9 หมู่ที่ 2 ต.ตาก้อง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลัดดา มอเตอร์ เซอร์วิส ตั้งอยู่ที่

19/9 หมู่ที่ 2 ต.ตาก้อง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลัดดา มอเตอร์ เซอร์วิส



เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลัดดา มอเตอร์ เซอร์วิส

ได้แก่ 0733559000061
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลัดดา มอเตอร์ เซอร์วิส:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลัดดา มอเตอร์ เซอร์วิส:



ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*