ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัทกตศิริภัทรสิน

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัทกตศิริภัทรสิน"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัทกตศิริภัทรสิน

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัทกตศิริภัทรสิน
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 300,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัทกตศิริภัทรสิน ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการรับจ้างสับย่อยปีกไม้ทุกชนิดเพื่อเป็นเชื้อเพลิงป้อนโรงงาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัทกตศิริภัทรสิน


30 หมู่ที่ 2 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัทกตศิริภัทรสิน ตั้งอยู่ที่

30 หมู่ที่ 2 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัทกตศิริภัทรสินเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัทกตศิริภัทรสิน

ได้แก่ 0733559000070
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัทกตศิริภัทรสิน:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัทกตศิริภัทรสิน:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*