ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มพีพี ฟู้ด โปรดักส์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มพีพี ฟู้ด โปรดักส์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มพีพี ฟู้ด โปรดักส์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มพีพี ฟู้ด โปรดักส์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มพีพี ฟู้ด โปรดักส์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
แปรรูปผลไม้

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มพีพี ฟู้ด โปรดักส์


16/8 หมู่ที่ 6 ถนนพระประโทน-บ้านแพ้ว ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มพีพี ฟู้ด โปรดักส์ ตั้งอยู่ที่

16/8 หมู่ที่ 6 ถนนพระประโทน-บ้านแพ้ว ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มพีพี ฟู้ด โปรดักส์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มพีพี ฟู้ด โปรดักส์

ได้แก่ 0733559000088
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มพีพี ฟู้ด โปรดักส์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มพีพี ฟู้ด โปรดักส์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*