ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรรัตนไพศาล

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรรัตนไพศาล"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรรัตนไพศาล

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรรัตนไพศาล
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรรัตนไพศาล ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเป็นที่ปรึกษา อบรบตัวแทน ให้คำแนะนำด้าน การขาย การตลาด รับจัดประชุม

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรรัตนไพศาล


59/382 หมู่ที่ 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรรัตนไพศาล ตั้งอยู่ที่

59/382 หมู่ที่ 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรรัตนไพศาลเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรรัตนไพศาล

ได้แก่ 0733559000096
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรรัตนไพศาล:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรรัตนไพศาล:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*