ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส่งแสงอลูมิเนียม

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส่งแสงอลูมิเนียม"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส่งแสงอลูมิเนียม

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส่งแสงอลูมิเนียม
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส่งแสงอลูมิเนียม ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายอลูมิเนียม ฝ้าเพดาน ฝ้าทีบาร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส่งแสงอลูมิเนียม


47/22-24 หมู่ที่ 4 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส่งแสงอลูมิเนียม ตั้งอยู่ที่

47/22-24 หมู่ที่ 4 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส่งแสงอลูมิเนียมเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส่งแสงอลูมิเนียม

ได้แก่ 0733559000100
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส่งแสงอลูมิเนียม:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส่งแสงอลูมิเนียม:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*