บริษัท ธนาเศรษฐ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ธนาเศรษฐ์ จำกัด"

บริษัท ธนาเศรษฐ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ธนาเศรษฐ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ธนาเศรษฐ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การทำฟาร์มผสมผสาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ธนาเศรษฐ์ จำกัด


2/3 หมู่ที่ 1 ต.มาบแค อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ธนาเศรษฐ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

2/3 หมู่ที่ 1 ต.มาบแค อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

แผนที่บริษัท บริษัท ธนาเศรษฐ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ธนาเศรษฐ์ จำกัด

ได้แก่ 0735558000027
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ธนาเศรษฐ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ธนาเศรษฐ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*