บริษัท ทรายทรัพย์ไพศาล 2558 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทรายทรัพย์ไพศาล 2558 จำกัด"

บริษัท ทรายทรัพย์ไพศาล 2558 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทรายทรัพย์ไพศาล 2558 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทรายทรัพย์ไพศาล 2558 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าทราย ผลิตภัณฑ์ทราย ทำท่าทราย เปิดหน้าดินเพื่อขุดดินทราย ดูดทราย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทรายทรัพย์ไพศาล 2558 จำกัด


222/33 หมู่ที่ 5 ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทรายทรัพย์ไพศาล 2558 จำกัด ตั้งอยู่ที่

222/33 หมู่ที่ 5 ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

แผนที่บริษัท บริษัท ทรายทรัพย์ไพศาล 2558 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทรายทรัพย์ไพศาล 2558 จำกัด

ได้แก่ 0735558000086
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทรายทรัพย์ไพศาล 2558 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทรายทรัพย์ไพศาล 2558 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*