บริษัท ซุ่นชัยแอสเซมบลี้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซุ่นชัยแอสเซมบลี้ จำกัด"

บริษัท ซุ่นชัยแอสเซมบลี้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซุ่นชัยแอสเซมบลี้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซุ่นชัยแอสเซมบลี้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบตัวถังยานพาหนะ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซุ่นชัยแอสเซมบลี้ จำกัด


1 ซอยเพชรเกษม 9 ถนนเพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซุ่นชัยแอสเซมบลี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

1 ซอยเพชรเกษม 9 ถนนเพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

แผนที่บริษัท บริษัท ซุ่นชัยแอสเซมบลี้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซุ่นชัยแอสเซมบลี้ จำกัด

ได้แก่ 0735558000108
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซุ่นชัยแอสเซมบลี้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซุ่นชัยแอสเซมบลี้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*