บริษัท คอนเน็ค โฟลเทค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คอนเน็ค โฟลเทค จำกัด"

บริษัท คอนเน็ค โฟลเทค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คอนเน็ค โฟลเทค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คอนเน็ค โฟลเทค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ค้าและประกอบติดตั้ง เครื่องมือกล เครื่องจักร รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คอนเน็ค โฟลเทค จำกัด


35 หมู่ที่ 12 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คอนเน็ค โฟลเทค จำกัด ตั้งอยู่ที่

35 หมู่ที่ 12 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

แผนที่บริษัท บริษัท คอนเน็ค โฟลเทค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คอนเน็ค โฟลเทค จำกัด

ได้แก่ 0735558000132
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คอนเน็ค โฟลเทค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คอนเน็ค โฟลเทค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*