บริษัท เซ็นทรัล อกริคัลเจอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เซ็นทรัล อกริคัลเจอร์ จำกัด"

บริษัท เซ็นทรัล อกริคัลเจอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เซ็นทรัล อกริคัลเจอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เซ็นทรัล อกริคัลเจอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การซื้อขาย นำเข้า ส่งออก สินค้าเกษตร และสินค้าเกษตรแปรรูป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เซ็นทรัล อกริคัลเจอร์ จำกัด


99 หมู่ที่ 3 ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เซ็นทรัล อกริคัลเจอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

99 หมู่ที่ 3 ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130

แผนที่บริษัท บริษัท เซ็นทรัล อกริคัลเจอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เซ็นทรัล อกริคัลเจอร์ จำกัด

ได้แก่ 0735558000175
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เซ็นทรัล อกริคัลเจอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เซ็นทรัล อกริคัลเจอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*