บริษัท เจเอเอ เทค กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจเอเอ เทค กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท เจเอเอ เทค กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจเอเอ เทค กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจเอเอ เทค กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายมิเตอร์ไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจเอเอ เทค กรุ๊ป จำกัด


88/11 หมู่ที่ 7 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจเอเอ เทค กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

88/11 หมู่ที่ 7 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

แผนที่บริษัท บริษัท เจเอเอ เทค กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจเอเอ เทค กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0735558000230
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจเอเอ เทค กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจเอเอ เทค กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*