บริษัท ขันทอง เครน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ขันทอง เครน จำกัด"

บริษัท ขันทอง  เครน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ขันทอง เครน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ขันทอง เครน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับขนส่งสินค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ขันทอง เครน จำกัด


64/1 หมู่ที่ 3 ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ขันทอง เครน จำกัด ตั้งอยู่ที่

64/1 หมู่ที่ 3 ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

แผนที่บริษัท บริษัท ขันทอง เครน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ขันทอง เครน จำกัด

ได้แก่ 0735558000264
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ขันทอง เครน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ขันทอง เครน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*