บริษัท พี พลัส อินทีเรีย อาร์คิเทค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พี พลัส อินทีเรีย อาร์คิเทค จำกัด"

บริษัท พี พลัส อินทีเรีย อาร์คิเทค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พี พลัส อินทีเรีย อาร์คิเทค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พี พลัส อินทีเรีย อาร์คิเทค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาตกแต่งภายใน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พี พลัส อินทีเรีย อาร์คิเทค จำกัด


89/196 หมู่ที่ 1 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พี พลัส อินทีเรีย อาร์คิเทค จำกัด ตั้งอยู่ที่

89/196 หมู่ที่ 1 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

แผนที่บริษัท บริษัท พี พลัส อินทีเรีย อาร์คิเทค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พี พลัส อินทีเรีย อาร์คิเทค จำกัด

ได้แก่ 0735558000400
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พี พลัส อินทีเรีย อาร์คิเทค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พี พลัส อินทีเรีย อาร์คิเทค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*