บริษัท พัทท เทค ซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พัทท เทค ซัพพลาย จำกัด"

บริษัท พัทท เทค ซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พัทท เทค ซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พัทท เทค ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้าและส่งออกสินค้าทั่วไป อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พัทท เทค ซัพพลาย จำกัด


12/1 หมู่ที่ 2 ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พัทท เทค ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

12/1 หมู่ที่ 2 ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

แผนที่บริษัท บริษัท พัทท เทค ซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พัทท เทค ซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0735558000451
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พัทท เทค ซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พัทท เทค ซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*