บริษัท เดชกุล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดชกุล จำกัด"

บริษัท เดชกุล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดชกุล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 400,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดชกุล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบ และเม็ดพืชอบสำหรับเป็นอาหารว่างทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดชกุล จำกัด


86/1 หมู่ที่ 8 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดชกุล จำกัด ตั้งอยู่ที่

86/1 หมู่ที่ 8 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

แผนที่บริษัท บริษัท เดชกุล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดชกุล จำกัด

ได้แก่ 0735558000523
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดชกุล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดชกุล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*