บริษัท ปาณชญา (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ปาณชญา (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท ปาณชญา (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ปาณชญา (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ปาณชญา (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายส่ง เครื่องดื่มไม่มีแอลกฮอล์ เช่น น้ำผัก น้ำผลไม้ น้ำแร่

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ปาณชญา (ประเทศไทย) จำกัด


229/321 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 10 หมู่ที่ 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ปาณชญา (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

229/321 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 10 หมู่ที่ 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

แผนที่บริษัท บริษัท ปาณชญา (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ปาณชญา (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0735558000990
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ปาณชญา (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ปาณชญา (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*