บริษัท เคลฟเวอร์ซอฟต์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เคลฟเวอร์ซอฟต์ จำกัด"

บริษัท เคลฟเวอร์ซอฟต์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เคลฟเวอร์ซอฟต์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เคลฟเวอร์ซอฟต์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับให้บริการเป็นที่ปรึกษา พัฒนา วางระบบและจัดทำขึ้นใหม่สำหรับซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เคลฟเวอร์ซอฟต์ จำกัด


140/203 หมู่ที่ 7 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เคลฟเวอร์ซอฟต์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

140/203 หมู่ที่ 7 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

แผนที่บริษัท บริษัท เคลฟเวอร์ซอฟต์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เคลฟเวอร์ซอฟต์ จำกัด

ได้แก่ 0735558001015
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เคลฟเวอร์ซอฟต์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เคลฟเวอร์ซอฟต์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*