บริษัท แรบบิท เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แรบบิท เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท แรบบิท เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แรบบิท เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แรบบิท เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการเคาะ พ่นสีรถยนต์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แรบบิท เซอร์วิส จำกัด


76 หมู่ที่ 1 ต.สระกะเทียม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แรบบิท เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

76 หมู่ที่ 1 ต.สระกะเทียม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

แผนที่บริษัท บริษัท แรบบิท เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แรบบิท เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0735558001023
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แรบบิท เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แรบบิท เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*