บริษัท ตระกูลวันละ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ตระกูลวันละ จำกัด"

บริษัท ตระกูลวันละ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ตระกูลวันละ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ตระกูลวันละ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ อาหารสด อาหารแห้ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ตระกูลวันละ จำกัด


86/10 หมู่ที่ 5 ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ตระกูลวันละ จำกัด ตั้งอยู่ที่

86/10 หมู่ที่ 5 ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

แผนที่บริษัท บริษัท ตระกูลวันละ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ตระกูลวันละ จำกัด

ได้แก่ 0735558001121
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ตระกูลวันละ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ตระกูลวันละ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*