บริษัท ทริพเปิล เอแอนด์ดี สอบบัญชี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทริพเปิล เอแอนด์ดี สอบบัญชี จำกัด"

บริษัท ทริพเปิล เอแอนด์ดี สอบบัญชี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทริพเปิล เอแอนด์ดี สอบบัญชี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทริพเปิล เอแอนด์ดี สอบบัญชี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการวางแผนระบบบัญชี การทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทริพเปิล เอแอนด์ดี สอบบัญชี จำกัด


258 ถนนบรรเจิดใจราช ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทริพเปิล เอแอนด์ดี สอบบัญชี จำกัด ตั้งอยู่ที่

258 ถนนบรรเจิดใจราช ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

แผนที่บริษัท บริษัท ทริพเปิล เอแอนด์ดี สอบบัญชี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทริพเปิล เอแอนด์ดี สอบบัญชี จำกัด

ได้แก่ 0735558001201
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทริพเปิล เอแอนด์ดี สอบบัญชี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทริพเปิล เอแอนด์ดี สอบบัญชี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*