บริษัท ธนภูมิ เอ็นจิเนียริ่ง (2015) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ธนภูมิ เอ็นจิเนียริ่ง (2015) จำกัด"

บริษัท ธนภูมิ เอ็นจิเนียริ่ง (2015) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 24/3/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ธนภูมิ เอ็นจิเนียริ่ง (2015) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 60,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 24/3/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ธนภูมิ เอ็นจิเนียริ่ง (2015) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ธนภูมิ เอ็นจิเนียริ่ง (2015) จำกัด


170 หมู่ที่ 12 ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ธนภูมิ เอ็นจิเนียริ่ง (2015) จำกัด ตั้งอยู่ที่

170 หมู่ที่ 12 ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130

แผนที่บริษัท บริษัท ธนภูมิ เอ็นจิเนียริ่ง (2015) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ธนภูมิ เอ็นจิเนียริ่ง (2015) จำกัด

ได้แก่ 0735558001783
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ธนภูมิ เอ็นจิเนียริ่ง (2015) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ธนภูมิ เอ็นจิเนียริ่ง (2015) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*