บริษัท เออีซี เฟิร์ส การเกษตร จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เออีซี เฟิร์ส การเกษตร จำกัด"

บริษัท เออีซี เฟิร์ส การเกษตร จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เออีซี เฟิร์ส การเกษตร จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เออีซี เฟิร์ส การเกษตร จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้าและส่งออก ได้แก่ กล้วยไม้

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เออีซี เฟิร์ส การเกษตร จำกัด


168 หมู่ที่ 5 ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เออีซี เฟิร์ส การเกษตร จำกัด ตั้งอยู่ที่

168 หมู่ที่ 5 ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130

แผนที่บริษัท บริษัท เออีซี เฟิร์ส การเกษตร จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เออีซี เฟิร์ส การเกษตร จำกัด

ได้แก่ 0735559000012
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เออีซี เฟิร์ส การเกษตร จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เออีซี เฟิร์ส การเกษตร จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*