บริษัท ธีระขวัญชาติ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ธีระขวัญชาติ จำกัด"

บริษัท ธีระขวัญชาติ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ธีระขวัญชาติ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ธีระขวัญชาติ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น เพื่อใช้เกี่ยวกับยานพาหนะ และเครื่องจักรทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ธีระขวัญชาติ จำกัด


101/10 หมู่ที่ 5 ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ธีระขวัญชาติ จำกัด ตั้งอยู่ที่

101/10 หมู่ที่ 5 ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

แผนที่บริษัท บริษัท ธีระขวัญชาติ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ธีระขวัญชาติ จำกัด

ได้แก่ 0735559000021
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ธีระขวัญชาติ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ธีระขวัญชาติ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*