บริษัท ซินโค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซินโค คอร์ปอเรชั่น จำกัด"

บริษัท ซินโค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซินโค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 300,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซินโค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขาย ให้เช่า อุปกรณ์เพื่อความบันเทิง และวัสดุสำหรับตกแต่งเพื่อความบันเทิงทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซินโค คอร์ปอเรชั่น จำกัด


50 หมู่ที่ 10 ถนนพุทธมณฑลสาย 7 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซินโค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

50 หมู่ที่ 10 ถนนพุทธมณฑลสาย 7 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

แผนที่บริษัท บริษัท ซินโค คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซินโค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ได้แก่ 0735559000039
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซินโค คอร์ปอเรชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซินโค คอร์ปอเรชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*