บริษัท คณพัช จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คณพัช จำกัด"

บริษัท คณพัช จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คณพัช จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คณพัช จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คณพัช จำกัด


37 ซอยเพชรเกษม 15 ถนนเพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คณพัช จำกัด ตั้งอยู่ที่

37 ซอยเพชรเกษม 15 ถนนเพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

แผนที่บริษัท บริษัท คณพัช จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คณพัช จำกัด

ได้แก่ 0735559000047
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คณพัช จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คณพัช จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*