บริษัท กรีน อีฟ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กรีน อีฟ จำกัด"

บริษัท กรีน อีฟ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กรีน อีฟ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กรีน อีฟ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กรีน อีฟ จำกัด


188/7 หมู่ที่ 8 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กรีน อีฟ จำกัด ตั้งอยู่ที่

188/7 หมู่ที่ 8 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

แผนที่บริษัท บริษัท กรีน อีฟ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กรีน อีฟ จำกัด

ได้แก่ 0735559000063
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กรีน อีฟ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กรีน อีฟ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*