บริษัท ตะนาวศรี กรีนฟู้ด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ตะนาวศรี กรีนฟู้ด จำกัด"

บริษัท ตะนาวศรี กรีนฟู้ด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ตะนาวศรี กรีนฟู้ด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ตะนาวศรี กรีนฟู้ด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงงานผลิตอาหารกึ่งสำเร็จรูป และอาหารสำเร็จรูป จากผลิตผลการเกษตรเนื้อสัตว์เพื่อจำหน่าย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ตะนาวศรี กรีนฟู้ด จำกัด


157 หมู่ที่ 9 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ตะนาวศรี กรีนฟู้ด จำกัด ตั้งอยู่ที่

157 หมู่ที่ 9 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

แผนที่บริษัท บริษัท ตะนาวศรี กรีนฟู้ด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ตะนาวศรี กรีนฟู้ด จำกัด

ได้แก่ 0735559000071
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ตะนาวศรี กรีนฟู้ด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ตะนาวศรี กรีนฟู้ด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*