บริษัท จงเพิ่มพูลรุ่งโรจน์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท จงเพิ่มพูลรุ่งโรจน์ จำกัด"

บริษัท จงเพิ่มพูลรุ่งโรจน์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท จงเพิ่มพูลรุ่งโรจน์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท จงเพิ่มพูลรุ่งโรจน์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท จงเพิ่มพูลรุ่งโรจน์ จำกัด


221 หมู่ที่ 8 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท จงเพิ่มพูลรุ่งโรจน์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

221 หมู่ที่ 8 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

แผนที่บริษัท บริษัท จงเพิ่มพูลรุ่งโรจน์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท จงเพิ่มพูลรุ่งโรจน์ จำกัด

ได้แก่ 0735559000080
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท จงเพิ่มพูลรุ่งโรจน์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท จงเพิ่มพูลรุ่งโรจน์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*