บริษัท วังตะกูการแอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วังตะกูการแอร์ จำกัด"

บริษัท วังตะกูการแอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วังตะกูการแอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วังตะกูการแอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ เครื่องทำความเย็น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วังตะกูการแอร์ จำกัด


36/57-58 หมู่ที่ 1 ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วังตะกูการแอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

36/57-58 หมู่ที่ 1 ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

แผนที่บริษัท บริษัท วังตะกูการแอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วังตะกูการแอร์ จำกัด

ได้แก่ 0735559000098
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วังตะกูการแอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วังตะกูการแอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*