บริษัท วัชรพงศ์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วัชรพงศ์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท วัชรพงศ์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วัชรพงศ์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วัชรพงศ์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าฟองน้ำแปรรูป ที่นอน หมอน เพื่อสุขภาพ รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วัชรพงศ์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด


111/21-22 หมู่ที่ 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วัชรพงศ์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

111/21-22 หมู่ที่ 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

แผนที่บริษัท บริษัท วัชรพงศ์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วัชรพงศ์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0735559000101
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วัชรพงศ์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วัชรพงศ์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*