บริษัท อำนวยชัย ค้าเหล็ก จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อำนวยชัย ค้าเหล็ก จำกัด"

บริษัท อำนวยชัย ค้าเหล็ก จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อำนวยชัย ค้าเหล็ก จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อำนวยชัย ค้าเหล็ก จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าเหล็ก โครงสร้างเหล็ก ชิ้นงานเหล็กทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อำนวยชัย ค้าเหล็ก จำกัด


128 หมู่ที่ 4 ต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อำนวยชัย ค้าเหล็ก จำกัด ตั้งอยู่ที่

128 หมู่ที่ 4 ต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

แผนที่บริษัท บริษัท อำนวยชัย ค้าเหล็ก จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อำนวยชัย ค้าเหล็ก จำกัด

ได้แก่ 0735559000110
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อำนวยชัย ค้าเหล็ก จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อำนวยชัย ค้าเหล็ก จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*