บริษัท แกรนด์ บิวตี้ เวิลด์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แกรนด์ บิวตี้ เวิลด์ จำกัด"

บริษัท แกรนด์ บิวตี้ เวิลด์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แกรนด์ บิวตี้ เวิลด์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แกรนด์ บิวตี้ เวิลด์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่าย นำเข้า ส่งออก สินค้าอุปโภคบริโภค

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แกรนด์ บิวตี้ เวิลด์ จำกัด


35 หมู่ที่ 8 ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แกรนด์ บิวตี้ เวิลด์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

35 หมู่ที่ 8 ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

แผนที่บริษัท บริษัท แกรนด์ บิวตี้ เวิลด์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แกรนด์ บิวตี้ เวิลด์ จำกัด

ได้แก่ 0735559000128
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แกรนด์ บิวตี้ เวิลด์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แกรนด์ บิวตี้ เวิลด์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*