บริษัท เวสเทิร์นคัลเลอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เวสเทิร์นคัลเลอร์ จำกัด"

บริษัท เวสเทิร์นคัลเลอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เวสเทิร์นคัลเลอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เวสเทิร์นคัลเลอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการเกี่ยวกับรับตีเส้นจราจร และงานด้านจราจรทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เวสเทิร์นคัลเลอร์ จำกัด


59/8 หมู่ที่ 1 ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เวสเทิร์นคัลเลอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

59/8 หมู่ที่ 1 ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

แผนที่บริษัท บริษัท เวสเทิร์นคัลเลอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เวสเทิร์นคัลเลอร์ จำกัด

ได้แก่ 0735559000136
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เวสเทิร์นคัลเลอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เวสเทิร์นคัลเลอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*