บริษัท รุ่งโรจน์ ออโต้ แก๊ส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท รุ่งโรจน์ ออโต้ แก๊ส จำกัด"

บริษัท รุ่งโรจน์ ออโต้ แก๊ส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท รุ่งโรจน์ ออโต้ แก๊ส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท รุ่งโรจน์ ออโต้ แก๊ส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายแก๊สหุงต้ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท รุ่งโรจน์ ออโต้ แก๊ส จำกัด


8 หมู่ที่ 8 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท รุ่งโรจน์ ออโต้ แก๊ส จำกัด ตั้งอยู่ที่

8 หมู่ที่ 8 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

แผนที่บริษัท บริษัท รุ่งโรจน์ ออโต้ แก๊ส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท รุ่งโรจน์ ออโต้ แก๊ส จำกัด

ได้แก่ 0735559000144
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท รุ่งโรจน์ ออโต้ แก๊ส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท รุ่งโรจน์ ออโต้ แก๊ส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*