บริษัท บัวกตัญญู โลจิสติกส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บัวกตัญญู โลจิสติกส์ จำกัด"

บริษัท บัวกตัญญู โลจิสติกส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บัวกตัญญู โลจิสติกส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บัวกตัญญู โลจิสติกส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่งสินค้าอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บัวกตัญญู โลจิสติกส์ จำกัด


13455 ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บัวกตัญญู โลจิสติกส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

13455 ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130

แผนที่บริษัท บริษัท บัวกตัญญู โลจิสติกส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บัวกตัญญู โลจิสติกส์ จำกัด

ได้แก่ 0735559000152
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บัวกตัญญู โลจิสติกส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บัวกตัญญู โลจิสติกส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*