บริษัท ไฮ คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไฮ คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท ไฮ คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไฮ คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไฮ คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการด้านการศึกษาวิจัย การพัฒนา การบริหารจัดการ บุคลากร การพัฒนาองค์กร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไฮ คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด


74-75 หมู่ที่ 1 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไฮ คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

74-75 หมู่ที่ 1 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190

แผนที่บริษัท บริษัท ไฮ คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไฮ คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0735559000161
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไฮ คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไฮ คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*