บริษัท เดอะ ริชเชส ทรู จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดอะ ริชเชส ทรู จำกัด"

บริษัท เดอะ ริชเชส ทรู จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดอะ ริชเชส ทรู จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดอะ ริชเชส ทรู จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่งคนโดยสารทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดอะ ริชเชส ทรู จำกัด


168 หมู่ที่ 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดอะ ริชเชส ทรู จำกัด ตั้งอยู่ที่

168 หมู่ที่ 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

แผนที่บริษัท บริษัท เดอะ ริชเชส ทรู จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดอะ ริชเชส ทรู จำกัด

ได้แก่ 0735559000179
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดอะ ริชเชส ทรู จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดอะ ริชเชส ทรู จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*