บริษัท ธนวินท์ พลาสติก จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ธนวินท์ พลาสติก จำกัด"

บริษัท ธนวินท์ พลาสติก จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ธนวินท์ พลาสติก จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ธนวินท์ พลาสติก จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายเม็ดพลาสติก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ธนวินท์ พลาสติก จำกัด


80/16 หมู่ที่ 9 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ธนวินท์ พลาสติก จำกัด ตั้งอยู่ที่

80/16 หมู่ที่ 9 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

แผนที่บริษัท บริษัท ธนวินท์ พลาสติก จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ธนวินท์ พลาสติก จำกัด

ได้แก่ 0735559000187
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ธนวินท์ พลาสติก จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ธนวินท์ พลาสติก จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*