บริษัท ควอลิตี้ เซ็นทริค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ควอลิตี้ เซ็นทริค จำกัด"

บริษัท ควอลิตี้ เซ็นทริค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ควอลิตี้ เซ็นทริค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ควอลิตี้ เซ็นทริค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การผลิต จำหน่าย น้ำกลั่น น้ำบริสุทธิ์สำหรับงานวิจัยในห้องปฏิบัติการ เคมีภัณฑ์ต่างๆสำหรับอุตสาหกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ควอลิตี้ เซ็นทริค จำกัด


73/8 หมู่ที่ 4 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ควอลิตี้ เซ็นทริค จำกัด ตั้งอยู่ที่

73/8 หมู่ที่ 4 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

แผนที่บริษัท บริษัท ควอลิตี้ เซ็นทริค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ควอลิตี้ เซ็นทริค จำกัด

ได้แก่ 0735559000195
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ควอลิตี้ เซ็นทริค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ควอลิตี้ เซ็นทริค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*