บริษัท สงบ บอดี้ คาร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สงบ บอดี้ คาร์ จำกัด"

บริษัท สงบ บอดี้ คาร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สงบ บอดี้ คาร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สงบ บอดี้ คาร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกกอบกิจการให้บริการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมรถยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สงบ บอดี้ คาร์ จำกัด


14/7 หมู่ที่ 3 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สงบ บอดี้ คาร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

14/7 หมู่ที่ 3 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

แผนที่บริษัท บริษัท สงบ บอดี้ คาร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สงบ บอดี้ คาร์ จำกัด

ได้แก่ 0735559000209
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สงบ บอดี้ คาร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สงบ บอดี้ คาร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*