บริษัท ตันเจริญ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ตันเจริญ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด"

บริษัท ตันเจริญ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ตันเจริญ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ตันเจริญ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายปลีก ส่ง นำเข้า ส่งออก เคมีภัณฑ์ทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ตันเจริญ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด


109/413 หมู่ที่ 2 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ตันเจริญ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

109/413 หมู่ที่ 2 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

แผนที่บริษัท บริษัท ตันเจริญ มาร์เก็ตติ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ตันเจริญ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ได้แก่ 0735559000217
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ตันเจริญ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ตันเจริญ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*