บริษัท เอสซีจี อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอสซีจี อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด"

บริษัท เอสซีจี อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอสซีจี อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอสซีจี อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายสินค้าฮาร์ดแวร์ เครื่องปั๊มน้ำ เครื่องมือทางการเกษตรและเครื่องมือใช้ในกการก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอสซีจี อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด


48/20 หมู่ที่ 13 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอสซีจี อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ตั้งอยู่ที่

48/20 หมู่ที่ 13 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

แผนที่บริษัท บริษัท เอสซีจี อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอสซีจี อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

ได้แก่ 0735559000225
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอสซีจี อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอสซีจี อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*