บริษัท เพิ่มทรัพย์ 45 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เพิ่มทรัพย์ 45 จำกัด"

บริษัท เพิ่มทรัพย์ 45 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เพิ่มทรัพย์ 45 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เพิ่มทรัพย์ 45 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เพิ่มทรัพย์ 45 จำกัด


44/1 หมู่ที่ 4 ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เพิ่มทรัพย์ 45 จำกัด ตั้งอยู่ที่

44/1 หมู่ที่ 4 ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

แผนที่บริษัท บริษัท เพิ่มทรัพย์ 45 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เพิ่มทรัพย์ 45 จำกัด

ได้แก่ 0735559000241
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เพิ่มทรัพย์ 45 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เพิ่มทรัพย์ 45 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*