บริษัท ณิชสุวรรณ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ณิชสุวรรณ จำกัด"

บริษัท ณิชสุวรรณ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ณิชสุวรรณ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ณิชสุวรรณ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างทั่วไป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ณิชสุวรรณ จำกัด


60/30 หมู่ที่ 9 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ณิชสุวรรณ จำกัด ตั้งอยู่ที่

60/30 หมู่ที่ 9 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

แผนที่บริษัท บริษัท ณิชสุวรรณ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ณิชสุวรรณ จำกัด

ได้แก่ 0735559000250
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ณิชสุวรรณ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ณิชสุวรรณ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*