บริษัท กิจอนันต์ เทรดดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กิจอนันต์ เทรดดิ้ง จำกัด"

บริษัท กิจอนันต์  เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กิจอนันต์ เทรดดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กิจอนันต์ เทรดดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการประกอบตู้แผงวงจรไฟฟ้า และรับเหมางานระบบไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กิจอนันต์ เทรดดิ้ง จำกัด


28/447 หมู่ที่ 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กิจอนันต์ เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

28/447 หมู่ที่ 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

แผนที่บริษัท บริษัท กิจอนันต์ เทรดดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กิจอนันต์ เทรดดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0735559000268
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กิจอนันต์ เทรดดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กิจอนันต์ เทรดดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*